Типовые договорыТиповые договорыАктивные юристыАктивные юристы

Телефон: +7 905 942-69-48
не в сети
Фото юриста
Лакоткина Юлия Анатольевна
г. Ужур Красноярский край ( СИБИРЬ)
ответов за неделю: 11
Телефон: 8 923 308 00 82
Телефон: 9060684949


Ответы юристовОтветы юристов

Типова форма договору про здійснення нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом на внутрішньообласних маршрутах протяжністю понад 50 км та міжобласних маршрутах
Автор документа

не в сети
Статус: Юр. компания
число консультаций: 81
отмеченных лучшими: 5
ответов к документам: 50
размещено документов: 927
положительных отзывов: 83
отрицательных отзывов: 6


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства інфраструктури України

20.06.2012 № 331

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

9 липня 2012 р.

за № 1130/21442

  
 

Типова форма договору

про здійснення нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом на внутрішньообласних маршрутах протяжністю понад 50 км та міжобласних маршрутах

   _______________                                                                      _______________

        (місце укладення)                                                                                                                     (дата)

____________________________________________________________________

(найменування (прізвище, ім’я, по батькові) автомобільного перевізника)

(далі – Перевізник) в особі  __________________________________________,

                                          (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

що діє на підставі ___________________________________________________

  (назва документа)

__________________________________________________________________,

з однієї сторони, та _________________________________________________

                                         (найменування (прізвище, ім’я, по батькові) замовника послуги) _____________________________________________________________________________________________

 

(далі – Замовник) в особі ____________________________________________,

                                      (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

що діє на підставі ___________________________________________________

                                (назва документа)

___________________________________________________________________

з іншої сторони (далі - Сторони), уклали цей Договір про таке:

 

І. Предмет Договору

1.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Перевізник  зобов’язується за плату здійснити перевезення організованої Замовником групи пасажирів у кількості ______ осіб та їх багажу, список яких наведено в Інформаційному листі щодо здійснення нерегулярних перевезень пасажирів     № ____________ (додаток до цього Договору) (далі – Інформаційний лист), який є невід’ємною частиною цього Договору, а Замовник зобов’язується сплатити за таке перевезення Перевізникові встановлену цим Договором плату у розмірі ___________________________________________________________.

                                                  (цифрами та словами)

1.2. Мета поїздки ________________________________________________.

 

ІІ. Умови перевезення

2.1. Перевізник зобов’язується надати в необхідній кількості технічно справні автобуси, призначені їх виробником для перевезення пасажирів та їх багажу, сертифіковані відповідного типу, що відповідають параметрам комфортності для експлуатації на зазначеному в цьому Договорі маршруті.

Список автомобільних транспортних засобів:

1. Марка і модель _____________________________________, реєстраційний номер ________________, рік виготовлення _________________;

2. Марка і модель ____________________________________, реєстраційний номер ________________, рік виготовлення _________________.

 

2.2. Для виконання цього Договору Перевізник забезпечує виконання перевезень водіями відповідної кваліфікації, у разі перевезення організованих груп дітей – водіями, які мають стаж керування автомобільним транспортним засобом не менш як п’ять років.

У разі перевезення за маршрутом протяжністю понад 500 км або перевезення організованих груп дітей за маршрутом, який виходить за межі населеного пункту та протяжністю понад 250 км, Перевізник зобов’язується направити у рейс двох водіїв на кожний автобус.

 

Водії:

<>1.2.

відправлення з проміжних зупинок

____________________________________                         о ______год. _____ хв.; 

                     (адреса)

__________________________________________________                                   о _________ год. _____ хв.;

                             (адреса)

__________________________________________________                                   о _________ год. _____ хв.;

                             (адреса)

 

прибуття в кінцевий пункт маршруту

о _____ год. _____ хв. «_____» _______________20____ року.

  

ІІІ. Права та обов’язки Сторін

3.1. Замовник або уповноважена ним особа:

 • ознайомлює пасажирів з умовами надання послуг з перевезення, завчасно повідомляє їх про час і місце подачі автобуса;
 • допускає до перевезення пасажирів, зазначених в Інформаційному листі;
 • інструктує пасажирів з питань безпеки руху, правил поведінки і техніки безпеки.

 

3.2. При нерегулярних перевезеннях організованої групи дітей Замовник:

 • повідомляє не пізніше ніж за сім робочих днів Перевізника про здійснення перевезення організованої групи дітей;
 • до початку поїздки складає  у трьох примірниках список групи дітей;
 • допускає до поїздки дітей, які зазначені у списках і не мають протипоказань для далеких поїздок за станом здоров’я, що підтверджується відповідною довідкою лікаря;
 • призначає для кожної групи з десяти дітей керівника, відповідального за супроводження їх під час поїздки, а для групи з 30-ти і більше дітей – медичного працівника та проводить інструктаж з правил поведінки і техніки безпеки;
 • забезпечує дітей питною водою та засобами медичної допомоги, а керівника групи – телефонним зв’язком і списком телефонних номерів служб екстреного виклику. 

 

3.3. Перевізник:

 • готує Інформаційний лист (на кожний автобус);
 • перед початком виконання перевезень пасажирів завчасно подає факсограмою, на електронну адресу або нарочно копію Інформаційного листа за формою, наведеною в додатку до Типової форми договору про здійснення нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом на внутрішньообласних маршрутах протяжністю понад 50 км та міжобласних маршрутах, затвердженої наказом Міністерства інфраструктури України від 20 червня 2012 року № 331, відповідному територіальному органу Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті за місцем проведення державної реєстрації Перевізника та отримує реєстраційний номер Інформаційного листа, який проставляється в Інформаційному листі;
 • забезпечує своєчасну подачу автобуса в обумовлені дату, час і місце згідно із замовленням;
 • забезпечує в установленому законодавством порядку обов’язкове особисте страхування пасажирів від нещасних випадків на транспорті;
 • забезпечує належний технічний, санітарний стан автобуса та розміщення в автобусі відповідної інформації (передній трафарет автобуса з написом червоною фарбою „Нерегулярні перевезення”, у салоні автобуса – інформації про Перевізника та страховика із зазначенням найменування, місцезнаходження, номера телефону, страхової суми);
 • забезпечує перевезення пасажирів у нічний час автобусом(ами), обладнаним(и) контрольним(и) пристроєм(ями) обліку тривалості робочого часу та періоду відпочинку (тахографом(ами)); 
 • здійснює перевезення організованої групи дітей тільки у світлу пору доби і за сприятливих погодних умов;
 • не пізніше ніж за три робочих дні до запланованого перевезення організованої групи дітей повідомляє територіальному підрозділу Державтоінспекції про дату здійснення такого перевезення, подає йому на узгодження та Замовнику на затвердження схему маршруту та розклад руху автобусів;
 • забезпечує проведення передрейсового і післярейсового медичних оглядів водіїв автобусів;
 • проводить передрейсовий інструктаж водія(їв) щодо погодних умов на маршруті прямування;
 • забезпечує дотримання персоналом вимог законодавства про автомобільний транспорт та захист прав споживачів;
 • вживає заходів до забезпечення безпечної, зручної поїздки пасажирів і зберігання та/або доставки багажу згідно з цим Договором;
 • компенсує шкоду, заподіяну здоров’ю та майну пасажирів;
 • організовує  проїзд  пасажирів  до місця призначення за маршрутом без додаткових фінансових витрат  пасажирів,  насамперед осіб  з обмеженими фізичними можливостями, громадян похилого віку, вагітних  жінок,  пасажирів  з  дітьми  дошкільного  віку,  у разі припинення   поїздки  через  технічну  несправність  транспортного засобу  чи  настання  надзвичайної або невідворотної за даних умов події;
 • контролює дотримання водієм(ями) Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306, Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року № 176 (із змінами), та цього Договору;
 • забезпечує укладення цього Договору з дотриманням вимог Типової форми договору про здійснення нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом на внутрішньообласних маршрутах протяжністю понад 50 км та міжобласних маршрутах, затвердженої наказом Міністерства інфраструктури України від 20 червня 2012 року № 331.

 

3.4. Перевізник має право:

 • скасувати рейси автобусів у разі виникнення обставин, які він не міг передбачити і виникненню яких не міг запобігти, з поверненням Замовнику коштів, сплачених ним за перевезення;
 • обмежити або припинити перевезення в разі стихійного лиха, епідемії, епізоотії або іншої надзвичайної ситуації;
 • припинити рух автомобільних транспортних засобів у разі виникнення загрози життю та здоров’ю пасажирів;
 • вимагати від Замовника виконання умов цього Договору. 

 

<>IV.V.VI.

Додаток

до Типової форми договору про здійснення нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом на внутрішньообласних маршрутах протяжністю понад 50 км та міжобласних маршрутах

 

Інформаційний лист

щодо здійснення нерегулярних перевезень пасажирів

№_______________

1. Перевізник ____________________________________________________

                      (найменування/прізвище, ім'я та по батькові)

2. Замовник _____________________________________________________

                      (найменування/прізвище, ім'я та по батькові)

3. Мета поїздки: _________________________________________________

4. Тип перевезення (необхідне підкреслити):

 • перевезення, в яких один і той самий автобус (крім заміни технічно несправного) використовується для перевезення однієї й тої самої організованої групи пасажирів протягом поїздки і доставки її назад до початкового пункту відправлення;
 • перевезення туди з пасажирами, звідти без пасажирів;
 • поїздка туди без пасажирів, звідти з пасажирами;
 • перевезення організованої групи дітей.

5. Перевезення пасажирів здійснюється автобусом:

марка і модель ___________________________________________________, реєстраційний номер ____________________, рік виготовлення _____________.

6. Кількість водіїв __________.

Водії:

       1. _____________________                               2. _____________________

     (прізвище, ім’я, по батькові)                                                             (прізвище, ім’я, по батькові)

7. Виконання перевезень розпочинається з ______ год. ______ хв.

___ ____________ 20___ року і завершується о ______ год. ______ хв.

____ ____________ 20___ року.

 

Продовження додатка

8. Початковий пункт маршруту ____________________________________.

                                     (адреса)

9. Кінцевий пункт маршруту ______________________________________.

                                     (адреса)

10. Перевозиться організована група пасажирів у кількості _________ осіб:

<>1.2.3.4.5.6.7.8.9.___________________; 35. __________________; 61. ___________________;

        (прізвище, ім’я, по батькові)                (прізвище, ім’я, по батькові)           (прізвище, ім’я, по батькові)

10. __________________; 36. __________________; 62. ___________________;

        (прізвище, ім’я, по батькові)                (прізвище, ім’я, по батькові)           (прізвище, ім’я, по батькові)

11. __________________; 37. __________________; 63. ___________________;

        (прізвище, ім’я, по батькові)                (прізвище, ім’я, по батькові)           (прізвище, ім’я, по батькові)

12. __________________; 38. __________________; 64. ___________________;

        (прізвище, ім’я, по батькові)                (прізвище, ім’я, по батькові)           (прізвище, ім’я, по батькові)

13. __________________; 39. __________________; 65. ___________________;

        (прізвище, ім’я, по батькові)                (прізвище, ім’я, по батькові)           (прізвище, ім’я, по батькові)

14.___________________; 40. __________________; 66. __________________;

        (прізвище, ім’я, по батькові)                (прізвище, ім’я, по батькові)           (прізвище, ім’я, по батькові)

 

Продовження додатка

15. ___________________; 41. __________________; 67. __________________;

        (прізвище, ім’я, по батькові)                (прізвище, ім’я, по батькові)             (прізвище, ім’я, по батькові)

16. ___________________; 42. ___________________; 68. _________________;

        (прізвище, ім’я, по батькові)                (прізвище, ім’я, по батькові)             (прізвище, ім’я, по батькові)

17. ___________________; 43. ___________________; 69. _________________;

        (прізвище, ім’я, по батькові)                 (прізвище, ім’я, по батькові)             (прізвище, ім’я, по батькові)

18. ___________________; 44. ___________________; 70. _________________;

        (прізвище, ім’я, по батькові)                (прізвище, ім’я, по батькові)              (прізвище, ім’я, по батькові)

19. ___________________; 45. ___________________; 71. _________________;

        (прізвище, ім’я, по батькові)                (прізвище, ім’я, по батькові)           (прізвище, ім’я, по батькові)

20. ___________________; 46. ___________________; 72. _________________;

        (прізвище, ім’я, по батькові)                (прізвище, ім’я, по батькові)           (прізвище, ім’я, по батькові)

21. ___________________; 47. ___________________; 73. _________________;

        (прізвище, ім’я, по батькові)                (прізвище, ім’я, по батькові)           (прізвище, ім’я, по батькові)

22. ___________________; 48. ___________________; 74. _________________;

        (прізвище, ім’я, по батькові)                (прізвище, ім’я, по батькові)           (прізвище, ім’я, по батькові)

23. ___________________; 49. ___________________; 75. _________________;

        (прізвище, ім’я, по батькові)                (прізвище, ім’я, по батькові)           (прізвище, ім’я, по батькові)

24. ___________________; 50. ___________________; 76. _________________;

        (прізвище, ім’я, по батькові)                (прізвище, ім’я, по батькові)           (прізвище, ім’я, по батькові)

25. ___________________; 51. ___________________; 77. _________________;

        (прізвище, ім’я, по батькові)                (прізвище, ім’я, по батькові)           (прізвище, ім’я, по батькові)

26. ___________________; 52. ___________________; 78. _________________.

        (прізвище, ім’я, по батькові)                (прізвище, ім’я, по батькові)           (прізвище, ім’я, по батькові)

                                                        

             Перевізник                                                            Замовник           

___________________________                        _____________________________

                      (підпис)                                                                                                         (підпис)

                      

                       М.П.                                                                                                М.П. (за наявності)                                                                                                           

 

___________________________                        _____________________________

                    (ініціали, прізвище)                                                                                   (ініціали, прізвище)

 

Скачать документ «Типова форма договору про здійснення нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом на внутрішньообласних маршрутах протяжністю понад 50 км та міжобласних маршрутах» можно в форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Оставить комментарий к документу

Ваша оценка:

Здесь вы можете оставить комментарий к документу «Типова форма договору про здійснення нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом на внутрішньообласних маршрутах протяжністю понад 50 км та міжобласних маршрутах», а также задать вопросы, связанные с ним.

Если вы хотите оставить комментарий с оценкой, то вам необходимо оценить документ вверху страницы

Комментарии к документу «Типова форма договору про здійснення нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом на внутрішньообласних маршрутах протяжністю понад 50 км та міжобласних маршрутах»

Комментариев пока нет


Найденые документы по теме «ДОГОВІР ПРО ЗДІЙСНЕННЯ НЕРЕГУЛЯРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПАСАЖИРІВ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ НА МІЖНАРОДНИХ МАРШРУТАХ»

 1. Типова форма договору про здійснення нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом на внутрішньообласних маршрутах протяжністю понад 50 км та міжобласних маршрутах
  Договор перевозки грузов и пассажиров → Типова форма договору про здійснення нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом на внутрішньообласних маршрутах протяжністю понад 50 км та міжобласних маршрутах
  ...;я та по батькові) що діє на підставі (назва документа) з іншої сторони (далі - сторони), уклали цей договір про таке: і. предмет договору 1.1. у порядку та на умовах, визначених цим договором, перевізник зобов&rsquo...
 2. Квитанция на получение взноса при страховании средств транспорта
  Договор страхования, перестрахования → Квитанция на получение взноса при страховании средств транспорта
  ...е средств транспорта получено от гражданина (фамилия, имя, отчество) сумма , то есть вторая половина платежа по (прописью) договору страхования , (вид и марка средства транспорта) заключенному "" 20г., страховое свидетельство no.. ...
 3. Учетная карточка выполнения суточного объема ввоза (вывоза) грузов автомобильным транспортом в порты (на пристани) внутреннего водного транспорта
  Договор перевозки грузов и пассажиров → Учетная карточка выполнения суточного объема ввоза (вывоза) грузов автомобильным транспортом в порты (на пристани) внутреннего водного транспорта
  приложение № 1 к правилам централизованного завоза (вывоза) грузов автомобильным транспортом в порты (на пристани) внутреннег...
 4. Образец. Типовой договор (соглашение) на централизованный завоз (вывоз) грузов автомобильным транспортом в порты (на пристани) внутреннего водного транспорта
  Договор транспортного обслуживания и экспедиции → Образец. Типовой договор (соглашение) на централизованный завоз (вывоз) грузов автомобильным транспортом в порты (на пристани) внутреннего водного транспорта
  приложение nо. 2 к правилам централизованного завоза (вывоза) грузов автомобильным транспортом в порты (на пристани) вну...
 5. План перевозок грузов автомобильным транспортом (месячный)(приложение к типовому годовому договору на перевозку грузов автомобильным транспортом)
  Договор перевозки грузов и пассажиров → План перевозок грузов автомобильным транспортом (месячный)(приложение к типовому годовому договору на перевозку грузов автомобильным транспортом)
  приложение № 2 к типовому годовому договору на перевозку грузов автомобильным транспортом план перевозок грузов автомобиль...
 6. Образец. Типовой договор на централизованный завоз (вывоз) грузов автомобильным транспортом общего пользования на станции, расположенные на территории рсфср (при выполнении транспортно-экспедиционных операций средствами железных дорог)
  Договор транспортного обслуживания и экспедиции → Образец. Типовой договор на централизованный завоз (вывоз) грузов автомобильным транспортом общего пользования на станции, расположенные на территории рсфср (при выполнении транспортно-экспедиционных операций средствами железных дорог)
  приложение nо. 2 к правилам централизованного завоза (вывоза) грузов автотранспортом общего пользования на станции железны...
 7. План перевозок грузов автомобильным транспортом (годовой) (приложение к типовому годовому договору на перевозку грузов автомобильным транспортом)
  Договор перевозки грузов и пассажиров → План перевозок грузов автомобильным транспортом (годовой) (приложение к типовому годовому договору на перевозку грузов автомобильным транспортом)
  приложение № 1 к типовому годовому договору на перевозку грузов автомобильным транспортом план перевозок грузов автомобиль...
 8. Заявка на перевозку грузов автомобильным транспортом (приложение к типовому годовому договору на перевозку грузов автомобильным транспортом)
  Договор перевозки грузов и пассажиров → Заявка на перевозку грузов автомобильным транспортом (приложение к типовому годовому договору на перевозку грузов автомобильным транспортом)
  приложение № 3 к типовому годовому договору на перевозку грузов автомобильным транспортом (наименование автотранспортно...
 9. Сопроводительная ведомость (Приложение N 8 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом)
  Документы делопроизводства предприятия → Сопроводительная ведомость (Приложение N 8 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом)
  скачать документ "сопроводительная ведомость (приложение n 8 к правилам перевозок грузов автомобильным транспортом)" можно по этой ссылке
 10. Транспортная накладная (Приложение N 4 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом)
  Документы делопроизводства предприятия → Транспортная накладная (Приложение N 4 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом)
  скачать документ "транспортная накладная (приложение n 4 к правилам перевозок грузов автомобильным транспортом)" можно по этой ссылке
 11. Заказ-наряд на предоставление транспортного средства (Приложение N 5 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом)
  Документы делопроизводства предприятия → Заказ-наряд на предоставление транспортного средства (Приложение N 5 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом)
  приложение № 5 к правилам перевозок грузов автомобильным транспортом, утв. постановлением правительства рф от 15 апреля 20...
 12. Акт по обстоятельствам централизованного завоза (вывоза) груза автомобильным транспортом в морской порт
  Договор перевозки грузов и пассажиров → Акт по обстоятельствам централизованного завоза (вывоза) груза автомобильным транспортом в морской порт
  приложение № 3 к правилам централизованного завоза (вывоза) грузов автомобильным транспортом в морские порты в рсфср акт ...
 13. Договор на перевозку грузов автомобильным транспортом
  Договор перевозки грузов и пассажиров → Договор на перевозку грузов автомобильным транспортом
  образец договора на перевозку грузов автомобильным транспортом г. ""20г. (автотранспортное предприятие) (наименование министерства, организации), в дальнейшем именуемое заказчик, в лице тов. , действующего на основани...
 14. Смета (расчет) стоимости ремонта (восстановления) средства транспорта,принадлежащего (предоставленного в пользование)
  Договор страхования, перестрахования → Смета (расчет) стоимости ремонта (восстановления) средства транспорта,принадлежащего (предоставленного в пользование)
  смета (расчет) стоимости ремонта (восстановления) средства транспорта, принадлежащего (предоставленного в пользование) гр. (фамилия, имя, отчество), проживающему по адресу: . средство тра...
 15. Договор на централизованный завоз (вывоз) грузов автомобильным транспортом в аэропорт
  Договор перевозки грузов и пассажиров → Договор на централизованный завоз (вывоз) грузов автомобильным транспортом в аэропорт
  ...ействующего на основании , с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. автотранспортная организация принимает на себя вывоз грузов, прибывающих в аэропорт в адрес обслуживаемой автотранспортной организацией клиентуры, а также ...

Похожие документы

Загрузка
Наверх