Типова форма договору про здійснення нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом на внутрішньообласних маршрутах протяжністю понад 50 км та міжобласних маршрутах


Оценить
Отзывов:0 Просмотров:1606
Голосов:0 Обновлено:15.01.2013
Тип файла .doc (Microsoft Word 97)
Тип документа: Договор

Автор документа

не в сети
Статус: Юр. компания
число консультаций: 82
отмеченных лучшими: 5
ответов к документам: 52
размещено документов: 927
положительных отзывов: 89
отрицательных отзывов: 6ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства інфраструктури України

20.06.2012 № 331

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

9 липня 2012 р.

за № 1130/21442

  
 

Типова форма договору

про здійснення нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом на внутрішньообласних маршрутах протяжністю понад 50 км та міжобласних маршрутах

   _______________                                                                      _______________

        (місце укладення)                                                                                                                     (дата)

____________________________________________________________________

(найменування (прізвище, ім’я, по батькові) автомобільного перевізника)

(далі – Перевізник) в особі  __________________________________________,

                                          (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

що діє на підставі ___________________________________________________

  (назва документа)

__________________________________________________________________,

з однієї сторони, та _________________________________________________

                                         (найменування (прізвище, ім’я, по батькові) замовника послуги) _____________________________________________________________________________________________

 

(далі – Замовник) в особі ____________________________________________,

                                      (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

що діє на підставі ___________________________________________________

                                (назва документа)

___________________________________________________________________

з іншої сторони (далі - Сторони), уклали цей Договір про таке:

 

І. Предмет Договору

1.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Перевізник  зобов’язується за плату здійснити перевезення організованої Замовником групи пасажирів у кількості ______ осіб та їх багажу, список яких наведено в Інформаційному листі щодо здійснення нерегулярних перевезень пасажирів     № ____________ (додаток до цього Договору) (далі – Інформаційний лист), який є невід’ємною частиною цього Договору, а Замовник зобов’язується сплатити за таке перевезення Перевізникові встановлену цим Договором плату у розмірі ___________________________________________________________.

                                                  (цифрами та словами)

1.2. Мета поїздки ________________________________________________.

 

ІІ. Умови перевезення

2.1. Перевізник зобов’язується надати в необхідній кількості технічно справні автобуси, призначені їх виробником для перевезення пасажирів та їх багажу, сертифіковані відповідного типу, що відповідають параметрам комфортності для експлуатації на зазначеному в цьому Договорі маршруті.

Список автомобільних транспортних засобів:

1. Марка і модель _____________________________________, реєстраційний номер ________________, рік виготовлення _________________;

2. Марка і модель ____________________________________, реєстраційний номер ________________, рік виготовлення _________________.

 

2.2. Для виконання цього Договору Перевізник забезпечує виконання перевезень водіями відповідної кваліфікації, у разі перевезення організованих груп дітей – водіями, які мають стаж керування автомобільним транспортним засобом не менш як п’ять років.

У разі перевезення за маршрутом протяжністю понад 500 км або перевезення організованих груп дітей за маршрутом, який виходить за межі населеного пункту та протяжністю понад 250 км, Перевізник зобов’язується направити у рейс двох водіїв на кожний автобус.

 

Водії:

<>1.2.

відправлення з проміжних зупинок

____________________________________                         о ______год. _____ хв.; 

                     (адреса)

__________________________________________________                                   о _________ год. _____ хв.;

                             (адреса)

__________________________________________________                                   о _________ год. _____ хв.;

                             (адреса)

 

прибуття в кінцевий пункт маршруту

о _____ год. _____ хв. «_____» _______________20____ року.

  

ІІІ. Права та обов’язки Сторін

3.1. Замовник або уповноважена ним особа:

 • ознайомлює пасажирів з умовами надання послуг з перевезення, завчасно повідомляє їх про час і місце подачі автобуса;
 • допускає до перевезення пасажирів, зазначених в Інформаційному листі;
 • інструктує пасажирів з питань безпеки руху, правил поведінки і техніки безпеки.

 

3.2. При нерегулярних перевезеннях організованої групи дітей Замовник:

 • повідомляє не пізніше ніж за сім робочих днів Перевізника про здійснення перевезення організованої групи дітей;
 • до початку поїздки складає  у трьох примірниках список групи дітей;
 • допускає до поїздки дітей, які зазначені у списках і не мають протипоказань для далеких поїздок за станом здоров’я, що підтверджується відповідною довідкою лікаря;
 • призначає для кожної групи з десяти дітей керівника, відповідального за супроводження їх під час поїздки, а для групи з 30-ти і більше дітей – медичного працівника та проводить інструктаж з правил поведінки і техніки безпеки;
 • забезпечує дітей питною водою та засобами медичної допомоги, а керівника групи – телефонним зв’язком і списком телефонних номерів служб екстреного виклику. 

 

3.3. Перевізник:

 • готує Інформаційний лист (на кожний автобус);
 • перед початком виконання перевезень пасажирів завчасно подає факсограмою, на електронну адресу або нарочно копію Інформаційного листа за формою, наведеною в додатку до Типової форми договору про здійснення нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом на внутрішньообласних маршрутах протяжністю понад 50 км та міжобласних маршрутах, затвердженої наказом Міністерства інфраструктури України від 20 червня 2012 року № 331, відповідному територіальному органу Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті за місцем проведення державної реєстрації Перевізника та отримує реєстраційний номер Інформаційного листа, який проставляється в Інформаційному листі;
 • забезпечує своєчасну подачу автобуса в обумовлені дату, час і місце згідно із замовленням;
 • забезпечує в установленому законодавством порядку обов’язкове особисте страхування пасажирів від нещасних випадків на транспорті;
 • забезпечує належний технічний, санітарний стан автобуса та розміщення в автобусі відповідної інформації (передній трафарет автобуса з написом червоною фарбою „Нерегулярні перевезення”, у салоні автобуса – інформації про Перевізника та страховика із зазначенням найменування, місцезнаходження, номера телефону, страхової суми);
 • забезпечує перевезення пасажирів у нічний час автобусом(ами), обладнаним(и) контрольним(и) пристроєм(ями) обліку тривалості робочого часу та періоду відпочинку (тахографом(ами)); 
 • здійснює перевезення організованої групи дітей тільки у світлу пору доби і за сприятливих погодних умов;
 • не пізніше ніж за три робочих дні до запланованого перевезення організованої групи дітей повідомляє територіальному підрозділу Державтоінспекції про дату здійснення такого перевезення, подає йому на узгодження та Замовнику на затвердження схему маршруту та розклад руху автобусів;
 • забезпечує проведення передрейсового і післярейсового медичних оглядів водіїв автобусів;
 • проводить передрейсовий інструктаж водія(їв) щодо погодних умов на маршруті прямування;
 • забезпечує дотримання персоналом вимог законодавства про автомобільний транспорт та захист прав споживачів;
 • вживає заходів до забезпечення безпечної, зручної поїздки пасажирів і зберігання та/або доставки багажу згідно з цим Договором;
 • компенсує шкоду, заподіяну здоров’ю та майну пасажирів;
 • організовує  проїзд  пасажирів  до місця призначення за маршрутом без додаткових фінансових витрат  пасажирів,  насамперед осіб  з обмеженими фізичними можливостями, громадян похилого віку, вагітних  жінок,  пасажирів  з  дітьми  дошкільного  віку,  у разі припинення   поїздки  через  технічну  несправність  транспортного засобу  чи  настання  надзвичайної або невідворотної за даних умов події;
 • контролює дотримання водієм(ями) Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306, Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року № 176 (із змінами), та цього Договору;
 • забезпечує укладення цього Договору з дотриманням вимог Типової форми договору про здійснення нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом на внутрішньообласних маршрутах протяжністю понад 50 км та міжобласних маршрутах, затвердженої наказом Міністерства інфраструктури України від 20 червня 2012 року № 331.

 

3.4. Перевізник має право:

 • скасувати рейси автобусів у разі виникнення обставин, які він не міг передбачити і виникненню яких не міг запобігти, з поверненням Замовнику коштів, сплачених ним за перевезення;
 • обмежити або припинити перевезення в разі стихійного лиха, епідемії, епізоотії або іншої надзвичайної ситуації;
 • припинити рух автомобільних транспортних засобів у разі виникнення загрози життю та здоров’ю пасажирів;
 • вимагати від Замовника виконання умов цього Договору. 

 

<>IV.V.VI.

Додаток

до Типової форми договору про здійснення нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом на внутрішньообласних маршрутах протяжністю понад 50 км та міжобласних маршрутах

 

Інформаційний лист

щодо здійснення нерегулярних перевезень пасажирів

№_______________

1. Перевізник ____________________________________________________

                      (найменування/прізвище, ім'я та по батькові)

2. Замовник _____________________________________________________

                      (найменування/прізвище, ім'я та по батькові)

3. Мета поїздки: _________________________________________________

4. Тип перевезення (необхідне підкреслити):

 • перевезення, в яких один і той самий автобус (крім заміни технічно несправного) використовується для перевезення однієї й тої самої організованої групи пасажирів протягом поїздки і доставки її назад до початкового пункту відправлення;
 • перевезення туди з пасажирами, звідти без пасажирів;
 • поїздка туди без пасажирів, звідти з пасажирами;
 • перевезення організованої групи дітей.

5. Перевезення пасажирів здійснюється автобусом:

марка і модель ___________________________________________________, реєстраційний номер ____________________, рік виготовлення _____________.

6. Кількість водіїв __________.

Водії:

       1. _____________________                               2. _____________________

     (прізвище, ім’я, по батькові)                                                             (прізвище, ім’я, по батькові)

7. Виконання перевезень розпочинається з ______ год. ______ хв.

___ ____________ 20___ року і завершується о ______ год. ______ хв.

____ ____________ 20___ року.

 

Продовження додатка

8. Початковий пункт маршруту ____________________________________.

                                     (адреса)

9. Кінцевий пункт маршруту ______________________________________.

                                     (адреса)

10. Перевозиться організована група пасажирів у кількості _________ осіб:

<>1.2.3.4.5.6.7.8.9.___________________; 35. __________________; 61. ___________________;

        (прізвище, ім’я, по батькові)                (прізвище, ім’я, по батькові)           (прізвище, ім’я, по батькові)

10. __________________; 36. __________________; 62. ___________________;

        (прізвище, ім’я, по батькові)                (прізвище, ім’я, по батькові)           (прізвище, ім’я, по батькові)

11. __________________; 37. __________________; 63. ___________________;

        (прізвище, ім’я, по батькові)                (прізвище, ім’я, по батькові)           (прізвище, ім’я, по батькові)

12. __________________; 38. __________________; 64. ___________________;

        (прізвище, ім’я, по батькові)                (прізвище, ім’я, по батькові)           (прізвище, ім’я, по батькові)

13. __________________; 39. __________________; 65. ___________________;

        (прізвище, ім’я, по батькові)                (прізвище, ім’я, по батькові)           (прізвище, ім’я, по батькові)

14.___________________; 40. __________________; 66. __________________;

        (прізвище, ім’я, по батькові)                (прізвище, ім’я, по батькові)           (прізвище, ім’я, по батькові)

 

Продовження додатка

15. ___________________; 41. __________________; 67. __________________;

        (прізвище, ім’я, по батькові)                (прізвище, ім’я, по батькові)             (прізвище, ім’я, по батькові)

16. ___________________; 42. ___________________; 68. _________________;

        (прізвище, ім’я, по батькові)                (прізвище, ім’я, по батькові)             (прізвище, ім’я, по батькові)

17. ___________________; 43. ___________________; 69. _________________;

        (прізвище, ім’я, по батькові)                 (прізвище, ім’я, по батькові)             (прізвище, ім’я, по батькові)

18. ___________________; 44. ___________________; 70. _________________;

        (прізвище, ім’я, по батькові)                (прізвище, ім’я, по батькові)              (прізвище, ім’я, по батькові)

19. ___________________; 45. ___________________; 71. _________________;

        (прізвище, ім’я, по батькові)                (прізвище, ім’я, по батькові)           (прізвище, ім’я, по батькові)

20. ___________________; 46. ___________________; 72. _________________;

        (прізвище, ім’я, по батькові)                (прізвище, ім’я, по батькові)           (прізвище, ім’я, по батькові)

21. ___________________; 47. ___________________; 73. _________________;

        (прізвище, ім’я, по батькові)                (прізвище, ім’я, по батькові)           (прізвище, ім’я, по батькові)

22. ___________________; 48. ___________________; 74. _________________;

        (прізвище, ім’я, по батькові)                (прізвище, ім’я, по батькові)           (прізвище, ім’я, по батькові)

23. ___________________; 49. ___________________; 75. _________________;

        (прізвище, ім’я, по батькові)                (прізвище, ім’я, по батькові)           (прізвище, ім’я, по батькові)

24. ___________________; 50. ___________________; 76. _________________;

        (прізвище, ім’я, по батькові)                (прізвище, ім’я, по батькові)           (прізвище, ім’я, по батькові)

25. ___________________; 51. ___________________; 77. _________________;

        (прізвище, ім’я, по батькові)                (прізвище, ім’я, по батькові)           (прізвище, ім’я, по батькові)

26. ___________________; 52. ___________________; 78. _________________.

        (прізвище, ім’я, по батькові)                (прізвище, ім’я, по батькові)           (прізвище, ім’я, по батькові)

                                                        

             Перевізник                                                            Замовник           

___________________________                        _____________________________

                      (підпис)                                                                                                         (підпис)

                      

                       М.П.                                                                                                М.П. (за наявності)                                                                                                           

 

___________________________                        _____________________________

                    (ініціали, прізвище)                                                                                   (ініціали, прізвище)

 

Оставить комментарий к документу

Ваша оценка:

Здесь вы можете оставить комментарий к документу «Типова форма договору про здійснення нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом на внутрішньообласних маршрутах протяжністю понад 50 км та міжобласних маршрутах», а также задать вопросы, связанные с ним.

Если вы хотите оставить комментарий с оценкой, то вам необходимо оценить документ вверху страницы

Комментарии к документу «Типова форма договору про здійснення нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом на внутрішньообласних маршрутах протяжністю понад 50 км та міжобласних маршрутах»

Комментариев пока нет


Найденые документы по теме «типовий договір з водіем автобуса на перевезення пасажирів»

 1. Типова форма договору про здійснення нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом на внутрішньообласних маршрутах протяжністю понад 50 км та міжобласних маршрутах
  Договор перевозки грузов и пассажиров → Типова форма договору про здійснення нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом на внутрішньообласних маршрутах протяжністю понад 50 км та міжобласних маршрутах
  ... 331 зареєстровано в міністерстві юстиції україни 9 липня 2012 р. за № 1130/21442 типова форма договору про здійснення нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом на внутрішньообласних маршрут...
 2. Путевой лист автобуса (Типовая межотраслевая форма N 6)
  Документы делопроизводства предприятия → Путевой лист автобуса (Типовая межотраслевая форма N 6)
  документ "путевой лист автобуса (типовая межотраслевая форма n 6)" в формате excel вы можете получить по ссылке "скачать файл"
 3. Путевой лист автобуса необщего пользования (Типовая межотраслевая форма N 6 спец.)
  Документы делопроизводства предприятия → Путевой лист автобуса необщего пользования (Типовая межотраслевая форма N 6 спец.)
  документ "путевой лист автобуса необщего пользования (типовая межотраслевая форма n 6 спец.)" в формате excel вы можете получить по ссылке "скачать файл"
 4. Типовые проводки по счету типа "с" (инструкция ЦБ РФ от 26.07.96 № 45)
  Договор банковского счёта. Расчётно-кассовое обслуживание → Типовые проводки по счету типа "с" (инструкция ЦБ РФ от 26.07.96 № 45)
  приложение 2 к инструкции банка россии от 26 июля 1996 г. nо. 45 типовые проводки по счету типа "с" +-+ содержание операций дт кт +-+-+-+- 1 зачисление на счет типа "с" нерезидента средс...
 5. Типовое дополнительное соглашение к договору подряда на капитальное строительство (утв. Постановлением Госстроя СССР от 23.01.87 № 13)
  Договор строительства, строительного подряда → Типовое дополнительное соглашение к договору подряда на капитальное строительство (утв. Постановлением Госстроя СССР от 23.01.87 № 13)
  утверждено постановлением госстроя ссср, стройбанка ссср и госбанка ссср от 23 января 1987 г. № 13 типовое дополнительное соглашение к договору подряда на капитальное строительство город 20 года месяца дня (наимен...
 6. Образец. Типовые правила интервального паевого инвестиционного фонда (постановление ФКЦБРФ от 16.10.95 № 14 (ред. От 12.01.96))
  Учредительные договоры, уставы → Образец. Типовые правила интервального паевого инвестиционного фонда (постановление ФКЦБРФ от 16.10.95 № 14 (ред. От 12.01.96))
  ...ссийской федерации от 16 октября 1995 г. nо. 14 (в ред. постановлений фкцбфр от 11.01.96 nо. 2, от 12.01.96 nо. 3) типовые правила интервального паевого инвестиционного фонда (указывается полное наименование интервального паевого инвест...
 7. Письмо Роскомзема от 19.10.94 № 2-16-1629 "Типовые договоры дарения и мены земельными участками"
  Договор дарения недвижимости и иных ценностей → Письмо Роскомзема от 19.10.94 № 2-16-1629 "Типовые договоры дарения и мены земельными участками"
  КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ ПИСЬМО от 20октября 1994 г. N 2-16/1629 Напр
 8. Претензия о соразмерном уменьшении стоимости турпутевки
  Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Претензия о соразмерном уменьшении стоимости турпутевки
  ... претензия 20 июня 2012 года в вашей фирме мною были приобретены две путевки (для меня и моего мужа) на автобусный тур по европе (прага-париж-берлин). за путевки мною была уплачена сумма эквивалентная 1400 (тысяче четыреста) долларов с...
 9. Претензия о соразмерном уменьшении стоимости туристической путевки
  Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Претензия о соразмерном уменьшении стоимости туристической путевки
  ...111-11-11) претензия 20 апреля 1998 года в вашей фирме мною были приобретены две путевки (для меня и моего мужа) на автобусный тур по европе (прага-париж-берлин). за путевки мною была уплачена сумма 1000 (тысяча) долларов сша, а также 700 рублей з...
 10. Исковое заявление о расторжении договора с турфирмой и возмещении морального вреда
  Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Исковое заявление о расторжении договора с турфирмой и возмещении морального вреда
  ... был заключен договор с ответчиком на оказание туристской услуги и мною были приобретены две путевки (для меня и моего мужа) на автобусный тур по европе (прага-париж-берлин). я свои обязательства по договору выполнила полностью - за путевки мною была уплачена...
 11. Исковое заявление о расторжении договора с турфирмой и возмещении морального вреда
  Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Исковое заявление о расторжении договора с турфирмой и возмещении морального вреда
  ... был заключен договор с ответчиком на оказание туристской услуги и мною были приобретены две путевки (для меня и моего мужа) на автобусный тур по европе (прага-париж-берлин). я свои обязательства по договору выполнила полностью - за путевки мною была уплачена...
 12. Образец. Решение комиссии по трудовым спорам по поводу объявления выговора за опоздание на работу
  Трудовой договор, контракт → Образец. Решение комиссии по трудовым спорам по поводу объявления выговора за опоздание на работу
  ...у, ктс установила: в. в. шолохов 12.12.94 г. опоздал на работу на 1 час 12 минут. опоздание было вызвано поломкой рейсового автобуса, на котором он добирался из пос. мамыри (там живет его мать) до гор. москвы, что подтверждается справкой от 14.12.94 г., в...
 13. Акт сверки взаимных расчетов за транспортные перевозки
  Договор перевозки грузов и пассажиров → Акт сверки взаимных расчетов за транспортные перевозки
  ...верки счетов, предъявленных автотранспортным предприятием на оплату за перевозку грузов за период с по 200 г. с фактически перевезенным количеством груза, установлено: i. +-+ № № по данным авто- по данным грузо-в результате приписок и датаи дататр...
 14. Претензия по нарушению обязательств по договору авиаперевозки пассажира
  Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Претензия по нарушению обязательств по договору авиаперевозки пассажира
  ...ст. 28 полностью возместить убытки, причиненные мне в связи с нарушением сроков договор авиаперевозки, а именно: проезд автобусом из аэропорта в гостиницу и обратно - рублей; проживание в гостинице - рублей; обед в ресторане - рублей; ме...
 15. Претензия в связи с нарушением обязательств по договору авиаперевозки пассажира
  Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Претензия в связи с нарушением обязательств по договору авиаперевозки пассажира
  .... n 82 полностью возместить убытки, причиненные мне в связи с нарушением сроков договор авиаперевозки, а именно: проезд автобусом из аэропорта в гостиницу и обратно - рублей; проживание в гостинице с ч. мин. «» 20 года по ч. мин. «...

Похожие документы

Договор-Юрист
— это юристы, кодексы и бланки

Команда Договор-Юрист.Ру предлагает вашему вниманию набор актуальных юридических документов и договоров для работы с физическими и юридическими лицами.

Типовые договорыТиповые договоры

Ответы юристовОтветы юристов

Загрузка
Наверх